dinsdag 13 april 2010

Rollen tijdens coöperatief leren + materiaal Isolde

Rollen tijdens coöperatief leren:

Bij coöperatief leren is het belangrijk dat ieder lid van de groep deelneemt aan de opdracht. Het vervullen van een rol kan ervoor zorgen dat ieder kind een eigen taak heeft en dus niemand ‘niets’ te doen heeft. Ook zorgt het voor een goede samenwerking bij de uitvoering van de leertaak. Via het toekennen van rollen vergroot je als leerkracht de kans dat leerlingen aan sommige onderdelen van de taak en van het samenwerken expliciet aandacht besteden. Bovendien bevordert het de positieve wederzijdse afhankelijkheid in de groep.

Belangrijk bij het toewijzen van rollen is dat ze functioneel zijn voor de opdracht, dat ze regelmatig wisseleen en dat de docent ook consequent is bij zijn taak in de rollen (bijvoorbeeld: alleen naar de vrager gaan als er een vraag is). Aan het nemen van rollen kun je als leerkracht gericht aandacht besteden. Dit kan zijn door de leerlingen te trainen. Dat kan ook door rol-instructiekaarten te maken (een aantal voorbeelden hiervan vind je onderaan de pagina) die je uitdeelt aan de leerlingen. (Ebbens, 1997)

Bij het verdelen van de rollen over de verschillende groepleden zijn allerlei manieren mogelijk. Je kunt het groepje zelf laten kiezen welke rol ieder krijgt. Je kunt de rolen direct toewijzen door een leerling aan te wijzen. Je kunt ieder een nummer geven en dan nummers verbinden aan een rol. Je kunt een rol toewijzen door bijvoorbeeld te laten bepalen wie het kleurigst is gekleedm het laatst is gaan slapen gisteravond of wie het eerst jarig is noem maar op. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om juist de opvallende leerling een rol te geven die terughoudend is enz.

Wanneer je met rollen werkt en je een strikte taakverdeling hanteert dan krijg je de handen meer vrij. Door de sterke structurering zijn minder ordeopmerkingen noodzakelijk. De docent houdt overzicht en springt in als het echt nodig is. Eigenlijk is door roltoewijzing sprake van delegeren van verantwoordelijkheid aan de groepen. Dat ontlast de directe verantwoordelijkheid van de docent en maat de betrokkenheid van de meeste leerlingen groter. (Ebbens, 1997)

Een onderscheid kan gemaakt worden tussen rollen die gericht zijn op de vorming van de groep, het functioneren van de groep of op het integreren van het geleerde. Hieronder zal ik een aantal mogelijke rollen opsommen. Welke rollen je inzet hangt af van de klas, de opdracht en je persoonlijke voorkeur.Gemaakte rollenkaarten Isolde:Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen