dinsdag 13 april 2010

Gebruikte literatuur

Ebbens, S. (2005). Effectief leren basisboek. Houten: Wolters-Noordhoff.

Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2005). Effectief leren basisboek. Houten: Wolters-Noordhoff.

Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2005). Samenwerkend leren praktijkboek. Houten: wolters-Noordhoff.

Ebbens, S., Ettekoven, S., & van Rooijen, J. (1997). Samenwerkend leren, praktijkboek. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Förrer, M., Kenter, B., & Veenman, S. (2000). Coöperatief leren in het basisonderwijs. Amersfoort: CPS onderwijsontwikkeling en advies.

informatie schoolgids . (sd). Opgeroepen op september 16, 2010, van De Grote Reis: http://www.bsdegrotereis.nl/images/stories/schoolgids%202010-2011a.pdf

Johnson, D., & Holubec, E. (1984). Circles of learning, cooperation in the classroom. Edina: MN: Interaction Book Compagny .

Kagan, S. (2004). Structureel coöperatief leren. Vlissingen: Bazalt .

Kagan, S., Kopmels, D., & de Jaeger, B. (2006). Coöperatief vergaderen voor professionals. Vlissingen: Bazalt .

ontwerpen, B. v. (2004, juni 11). ontwerpatelier. Opgeroepen op september 21, 2010, van observatielijst sociale vaardigheden : http://www.ontwerpatelier.nl/digitaleopleidingsschool/binnen/upl_files/basisscholen/748/20080409081718_Observatie%20sociale%20vaardigheden.doc

Röhner, R., & Wenke, H. (2004). Dalton-onderwijs . Nieuwegein: Arko Uitgeverij .

Röhner, R., & Wenke, H. (2005). Hallo Dalton. Nieuwegein: Arko Uitgeverij .

Röhner, R., & Wenke, H. (1999). Leve de school. Nieuwegein: Arko Uitgeverij.

Steenhuis, R. (2010, februari 9). Coöperatief leren . Opgeroepen op september 2, 2010, van schoolaanzet: http://schoolaanzet.nl/attachments/session=cloud_mmbase+1404090/Cooperatief_leren_in_de_praktijk_-_Prinsehaghe.doc;jsessionid=8C9036A412383B062A538196B2DC8D51.

Van leren naar instructie-constructivisme. (2010, maart 9). Opgeroepen op september 3, 2010, van user.ugent.be: http://users.ugent.be/~mvalcke/ad/thema6ZPad.ppt

van Vugt, J. M. (2002). Coöperatief leren binnen adaptief onderwijs . Baarn: HB uitgevers .

Veenman, S., Lem, P., Roelofs, E., & Nijssen, F. (1993). Effectieve instructie en doelmatig klassenmanagement. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Vereniging, N. D. (2005). Dalton 75 jaar modern. Wormerveer: Kunstdrukkerij Mercurius.

Wyffels, D. (2006). Hoe coach ik mijn klas: de basisgids voor klassenmanagement. Tielt: Lannoo.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen